De NBMS is de vereniging van beëdigde en EMCI gecertificeerde Makelaars in schepen

gespecialiseerd in het aan- en verkopen van:

Pleziervaartuigen

De jachtmakelaars van de NBMS bemiddelen bij de koop en verkoop van zeer uiteenlopende pleziervaartuigen. Voor elk soort pleziervaartuig in elke prijsklasse heeft de NBMS wel een gespecialiseerd lid.

Binnenvaartschepen

De makelaars in Rijn- en Binnenvaartschepen treden op als tussenpersoon tussen kopers en verkopers van schepen die geschikt zijn voor de Rijn en andere binnenwateren in Europa. Ook deze schepen kunnen gezien worden als een bedrijf.

Zeeschepen

Binnen de NBMS zijn makelaars actief als bemiddelaar bij de aan- en verkoop van zeeschepen, visserijschepen en baggerschepen. In dit vakgebied zijn kennis van de schepen en de waarde van de schepen belangrijk.

Woonschepen

Woonschepen lopen uiteen van voormalige vrachtschepen die zijn omgebouwd of geschikt gemaakt voor bewoning, woonarken met betonnen of stalen casco's die specifiek zijn gebouwd voor bewoning en moderne watervilla's met meer verdiepingen, die vaak onder architectuur zijn gebouwd.

De NBMS, de Nederlandse Bond van Makelaars in schepen

De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de leden en kent leden, buitengewone leden en begunstigers en heeft o.a. tot taak de makelaardij in schepen kwalitatief op een hoog peil te handhaven. De vereniging stelt hoge eisen aan het vakmanschap en de betrouwbaarheid van de leden o.a. door zelfregulatie en het hanteren van een Codex voor beroepsethiek die voor leden als leidraad geldt bij de uitoefening van hun beroep. De leden hebben ook de verplichting zich jaarlijks bij te scholen om de klanten altijd "up to date" te kunnen informeren en de transacties altijd conform de recentste regelgeving te kunnen opzetten en afwikkelen. De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer V. 40341556 en opgericht in 1940.