Bestuur

Bestuur van de N.B.M.S.

nbms-bestuur

Naam Trad aan Treedt af
Dhr. A.W. Gerritsma (voorzitter) september 2021 september 2024
Dhr. P.A.R. von Barnau Sythoff (secretaris) maart 2014 maart 2024
Mevr. B. Holierhoek (penningmeester) maart 2018 maart 2024
Dhr. R.H. Holwerda (bestuurslid) maart 1997 maart 2024
Dhr. J.A.N. Tresfon (bestuurslid) maart 2022 maart 2025
Kascontrolecommissie:
Dhr. M.P.H. Mol 2022 2024
Dhr. M.A.J. ten Holter 2023 2025
NBMS/EMCI Scholingscommissie:
Dhr. A.J. Hofman (voorzitter)

 

Klachten inzake EMCI gecertificeerde Scheeps- en Jachtmakelaars: schriftelijk indienen bij de Stichting European Maritime Certification Institute (EMCI), info@emci-register.com  (www.emci-register.com). Klachten inzake NBMS buitengewone leden en begunstigers: schriftelijk indienen bij de secretaris van de NBMS, info@nbms.nl.