Opleidingen

nbms-opleidingen

Algemeen

De NBMS is momenteel bezig het opleidingstraject tot jachtmakelaar te herzien. Voor vragen omtrent de opleiding of de wijze waarop u als maritieme makelaar lid kunt worden van de bond kunt u terecht bij onze secretaris; stuur een mail naar info@nbms.nl 

Een kandidaat moet voldoen aan een aantal theoretische eisen die de NMBS stelt voordat hij / zij  zich bij de NBMS kan aansluiten als ‘associate-lid’.

Voordat een lid kan worden ingeschreven in het NBMS register moet deze naast de theoretische kennis en de minimaal 4 jaar relevante ervaring als maritieme makelaar, met goed gevolg een vaardigheids-toets (APD) afleggen. De ‘associate’ status wordt dan omgezet naar volwaardig lid.

CPD (continues personal development)

De NBMS verplicht ieder lid om zijn of haar vakkennis bij te houden. Daarvoor organiseert de bond ieder jaar 4 gelegenheden  waarop de leden tijdens lezingen, cursussen en of presentaties hun vakinhoudelijke kennis actueel houden. Ieder lid is verplicht om per jaar aan  minimaal 2 van deze activiteiten deel te nemen. Deze permanente educatie waarborgt dat alle leden bij blijven in hun vakgebied en dat het netwerk met de collega NBMS makelaars onderling onderhouden wordt. Als een NBMS lid niet voldoet aan het behalen van het minimale aantal CPD punten zal het lid uit het NBMS-register worden uitgeschreven.

Mentoraat

NBMS associate leden moeten samen werken met een mentor die zijzelf uitzoeken. De mentor is een full certified maritieme makelaar of een anderszins gekwalificeerde persoon die door het bestuur van de NBMS is geaccepteerd als mentor.

Het doel van het mentoraat is de associate makelaar op verzoek bij te staan bij moeilijke transacties en vragen van zijn of haar kant. De mentor helpt de associate zodat deze daadwerkelijk alle makelaars- en eventueel taxateurs-handelingen een keer verricht en deze goed voorbereid deelneemt aan de vaardigheids-toets (APD)

De mentor en de associate leggen de mentoraatsafspraken vast in een mentor-overeenkomst. Voor de inrichting en uitvoering van het mentoraat is een instructie beschikbaar. De NBMS houdt toezicht op de uitvoering van het mentoraat. De dienst van de mentor wordt in principe om niet verricht.

Mentor worden?

Neem contact op met het NBMS secretariaat (email: info@nbms.nl).

Zoekt u een Mentor?

Zie onderstaand het overzicht van mentoren.

Ger Bayens (De Valk int.)

Marcel Borgmann (Sea Independent Brokers)

Jitse Doeve (Doeve Makelaars)

Hans Gerritse (Euro Yachts)

Sjoerd Kampen (Scheepsmakelaardij Goliath)

Michiel Mol (BoatWish International)

Wim den Os (Loyal Yachts)

Joery Saly (Nautic World)

Gordon Sturhoofd (Sleeuwijk Yachting)