Over NLyachts

NLyachts.com is het samenwerkingsverband van makelaars georganiseerd in de Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars. Deze coöperatie kent twee bloedgroepen, namelijk gecertificeerde NBMS makelaars en de bedrijvengroep HISWA makelaars.

De HISWA makelaars groep bestaat al zo’n 25 jaar als bedrijvengroep van de HISWA branche organisatie van watersportbedrijven. In oorsprong waren hier de beëdigde jachtmakelaars binnen de HISWA georganiseerd.

De NBMS, de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen, is opgericht in 1940 voor beëdigde makelaars in de Rijn- en binnenvaart en de zeevaart onderverdeeld in visserij-, bagger- en zeeschepen. Gedurende de laatste decennia werden steeds meer jachtmakelaars beëdigd en op persoonlijke titel lid van deze bond.

In 2002 heeft Nederland, als laatste land in Europa, de titelbescherming en beëdiging uit het wetboek van koophandel geschrapt. Sindsdien verzorgt EMCI, European Maritime Certification Institute, de certificering van jacht- en scheepsmakelaars. Zij definieert de opleidingseisen en houdt toezicht op de CPD, Continuing Personal Development, voorheen bekend als permanente educatie en organiseert ook de klacht en tucht regeling voor de makelaars.

HISWA makelaars maken gebruik van de HISWA Voorwaarden voor bemiddeling. Deze voorwaarden zijn onder auspiciën van de SER en in overleg met de ANWB en Consumentenbond tot stand gekomen. Hieraan is tevens een Geschillenregeling gekoppeld. In geval van een geschil zijn betrokken partijen verplicht zich te houden aan een uitspraak van deze Geschillencommissie Waterrecreatie. Als extra zekerheid staat de HISWA Vereniging, de brancheorganisatie van de watersportindustrie, financieel borg voor haar leden tot een maximum van € 14.000.

Met deze website gaat een jarenlange wens in vervulling om een brede samenwerking binnen de professionele Jachtmakelaardij mogelijk te maken: http://nlyachts.com