Over NLyachts

NLyachts.com is het samenwerkingsverband van makelaars georganiseerd in de Coöperatie Nederlandse Jachtmakelaars. Deze coöperatie kent twee bloedgroepen, namelijk gecertificeerde NBMS makelaars en de bedrijvengroep HISWA makelaars.

De HISWA makelaars groep bestaat al zo’n 25 jaar als bedrijvengroep van de HISWA branche organisatie van watersportbedrijven. In oorsprong waren hier de beëdigde jachtmakelaars binnen de HISWA georganiseerd.

De NBMS, de Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen, is opgericht in 1940 voor beëdigde makelaars in de Rijn- en binnenvaart en de zeevaart onderverdeeld in visserij-, bagger- en zeeschepen. Gedurende de laatste decennia werden steeds meer jachtmakelaars beëdigd en op persoonlijke titel lid van deze bond.

Met deze website gaat een jarenlange wens in vervulling om een brede samenwerking binnen de professionele Jachtmakelaardij mogelijk te maken: http://nlyachts.com