Klacht- en tuchtrechtregeling

nbms-gedragsregels

De Nederlandse Bond van Makelaars in Schepen ( NBMS ) en de EMCI N.V. hebben een klacht- en tuchtrechtregeling die tot doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van het handelen en optreden, zulks in de ruimste zin van het woord, van de leden van de NBMS alsmede alle gecertificeerde jacht- en scheepsmakelaars, alsmede het beschrijven van een procedure ter afhandeling van klachten ingediend door leden of door niet leden met betrekking tot bedoeld handelen en optreden van bedoelde leden en jacht- en scheepsmakelaars.

Klachten over associate leden van de NBMS moeten ingediend worden bij de secretaris van de NBMS, per email info@nbms.nl.

Begunstigers van de NBMS vallen niet onder het Klacht- en Tuchtrecht.

Het reglement heet voluit:
´Klacht- en tuchtrechtreglement voor de gecertificeerde jacht- en scheepsmakelaar’
De tekst kunt u  hier downloaden.