Bestuur & Commissies

Bestuur van de N.B.M.S.

nbms-bestuur

Naam Trad aan Treedt af
Dhr. H.D. Falkeisen (voorzitter) maart 2013 maart 2020
Dhr. P.A.R. von Barnau Sythoff (secretaris) maart 2014 maart 2022
Mevr. B. Holierhoek (penningmeester) maart 2018 maart 2021
Dhr. R.H. Holwerda (lid) maart 1997 maart 2021
Dhr. A.J. Kok (lid) maart 2017 maart 2020
Kascontrolecommissie:
Dhr. J. J.B. Doeve 2020
NBMS/EMCI Scholingscommissie:
Dhr. A.J. Hofman (voorzitter)

 

Klachten inzake EMCI gecertificeerde Scheeps- en Jachtmakelaars: schriftelijk indienen bij de Stichting European Maritime Certification Institute (EMCI), info@emci-register.com  (www.emci-register.com). Klachten inzake NBMS buitengewone leden en begunstigers: schriftelijk indienen bij de secretaris van de NBMS, info@nbms.nl.