Bestuur & Commissies

Bestuur van de N.B.M.S. 2013

nbms-bestuur

Naam Trad aan Treedt af
Dhr. H.D. Falkeisen (voorzitter) maart 2013 maart 2019
Mevr. S. Groeneveld (secretaris) maart 2017 maart 2020
Dhr. R.H. Holwerda (penningmeester) maart 1997 maart 2019
Dhr. P.A.R. von Barnau Sythoff (lid) maart 2014 maart 2020
Dhr. A.J. Kok (lid) maart 2017 maart 2020
Kascontrolecommissie:
Dhr. R. Koolen 2018
Dhr. B. Visser 2019
NBMS/EMCI Scholingscommissie:
Dhr. A.J. Hofman (voorzitter)

 

Klachten inzake EMCI gecertificeerde Scheeps- en Jachtmakelaars: schriftelijk indienen bij de Stichting European Maritime Certification Institute (EMCI), info@emci.nl (www.emci.nl). Klachten inzake NBMS buitengewone leden en begunstigers: schriftelijk indienen bij de secretaris van de NBMS, info@nbms.nl.